Hoạt động khác

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổng kết công tác năm 2017

VUFO – Ngày 29/12, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018

Quang cảnh Hội nghị (Photo: TV)

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam; đại diện một số cơ quan hữu quan và các Ủy viên Hội đồng Quỹ.

Trên cơ sở chương trình hoạt động đã được Hội đồng Quỹ đề ra cho năm 2017, bám sát tình hình trong nước và quốc tế, căn cứ theo những chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong năm 2017 Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã triển khai được các công việc, công tác chính trị đối ngoại tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh và đạt hiệu quả. Trong năm 2017, Quỹ đã cử 07 đoàn ra và đón 03 đoàn vào trao đổi và dự hội thảo.

Về đối ngoại nhân dân đa phương, Quỹ đã hoàn thành kế hoạch đề ra năm 2017, góp phần thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là Diễn đàn nhân dân ASEAN, đại biểu của Quỹ đã tham gia với tư cách là thành viên Tiểu ban Chương trình và Tiểu ban Dự thảo Văn kiện, đồng chủ trì các hoạt động của nhóm chủ đề Hòa bình – An ninh tại Diễn đàn, chủ động và tích cực tham gia với đoàn đại biểu của Liên hiệp hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra. Đoàn đã kiên quyết đấu tranh bác bỏ nội dung sai trái, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với lợi ích của Việt Nam liên quan đến Biển Đông, xây dựng được hình ảnh đoàn Việt Nam uy tín và có nhiều đóng góp tích cực khi tham gia Diễn đàn và kết nối với nhiều tổ chức đối tác, bạn bè quốc tế.

Tại Hội nghị Ban Tổ chức quốc tế (IOC)  của Diễn đàn nhân dân Á- Âu, với vai trò thành viên IOC và điều phối của nhóm Hòa bình-An ninh, Quỹ tiếp tục phát huy vai trò của mình tại Diễn đàn, chủ động đóng góp ý kiến thảo luận về tình hình châu Âu và châu Á cũng như ý kiến về củng cố IOC (theo hướng phân công cụ thể công việc trong IOC), cũng như kế hoạch hoạt động của nhóm Hòa bình – An ninh mà Quỹ làm điều phối.

Tại các hội nghị của của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR), các đại biểu của Quỹ đã tích cực đóng góp ý kiến trong các hoạt động được mời tham dự, từ đó, nâng cao được vai trò của Quỹ với tư cách là tổ chức nhân dân đầu tiên của Việt Nam được cấp quy chế tham vấn phi chính phủ với AICHR cũng như qua đó đóng góp tiếng nói tích cực vào vấn đề thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong khu vực như tăng cường sự tham gia của các tổ chức nhân dân, phi chính phủ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quyền con người, tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người, quyền công dân ở các nước ASEAN; đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa nhà nước, các cơ quan xây dựng pháp luật với các tổ chức nhân dân, phi chính phủ trong nước để tuyên truyền, giáo dục người dân về quyền con người và thực hiện quyền con người dựa trên luật pháp về quyền con người và xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin, ý kiến phản hồi của các tổ chức nhân dân trong quá trình thực hiện các cơ chế và luật về quyền con người.

Về quan hệ song phương, Quỹ tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ với các nước đối tác như Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức), ActionAid tại Việt Nam, ActionAid Ấn Độ, Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị (Hòa Tài), Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp vì phát triển quốc tế của Pháp (CIRAD), Viện Tái thiết Nông nghiệp, Đại học Tây Nam (Trung Quốc), các tổ chức nhân dân tiến bộ Phi-lip-pin, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v….

Quỹ đã lồng ghép hoạt động nghiên cứu thông qua tổ chức các cuộc họp, tọa đàm với các chuyên gia, lãnh đạo bộ, ngành có liên quan về các vấn đề thời sự của đất nước.

Năm 2017,2 Quỹ tập trung nghiên cứu thông tin về Mỹ và Trung Quốc. Các ý kiến tại các cuộc trao đổi thông tin đã được tổng hợp lại và đăng trên Bản tin của Quỹ, đồng thời tập hợp thành tài liệu phục vụ công tác đối ngoại cho các thành viên của Quỹ.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Quỹ đã duy trì Bản tin định kỳ 2 tháng 1 số, trong đó cung cấp nhiều thông tin có giá trị về các hoạt động của Quỹ, cũng như ý kiến các chuyên gia, thành viên của Quỹ về các vấn đề nóng trong và ngoài nước. Ngoài ra, website của Quỹ vẫn được duy trì thường xuyên và lãnh đạo Quỹ thường xuyên có các trao đổi, phỏng vấn với bạn bè, đối tác và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tuy nhiên, nhân lực tham gia công việc chung của Quỹ còn mỏng, chưa huy động được đông đảo thành viên của Hội đồng Quỹ tham gia. Công tác tuyên truyền, phát huy kết quả hoạt động của Quỹ còn hạn chế; Công tác thông tin trong nội bộ Quỹ chưa được thực hiện một cách thường xuyên. Công tác vận động tài chính cho các hoạt động của Quỹ gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Photo: TV)

Trong năm 2018, Quỹ tập trung vào một số trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì, củng cố, tăng cường quan hệ với các đối tác hiện có, mở rộng thêm quan hệ với những đối tác mới trên thế giới thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tổ chức hội nghị, hội thảo… Tăng cường vận động quốc tế, tranh thủ sự hợp tác, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Nâng cao hiệu quả sự tham gia của Quỹ tại các Diễn đàn và cơ chế đa phương mà Quỹ là thành viên hoặc có quy chế tham vấn.

Đặc biệt, năm 2018, Quỹ sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 và tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tập trung nghiên cứu sâu thông qua tổ chức các hội thảo và nghiên cứu các vấn đề như giáo dục, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, bảo trợ xã hội…cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại.

TV

Leave A Comment