Tin liên quan hoạt động HPDF

18.06.2019 – Buổi trao đổi về Đánh giá Tác động Xã hội qua Khung báo cáo GRI

Sáng ngày Thứ Ba – 18 tháng 06, 2019, tại số 38, Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM đã diễn ra buổi trao đổi với Chủ đề “Đánh giá tác động xã hội hiệu quả” – với Khung báo cáo phát triển bền vững GRI.

Diễn giả Nguyễn Công Minh Bảo (mặc áo vàng, đứng giữa) và các khách tham dự tại buổi trao đổi (Ảnh: OpenM)

Buổi trao đổi nằm trong chuỗi workshop “Nâng cao năng lực doanh nhân xã hội” do SSEC – Supporting Social Enterprise Community phối hợp với OpenM cùng tổ chức. Tham gia buổi trao đổi là Anh Nguyễn Công Minh Bảo, đại diện đến từ tổ chức GRI (Global Reporting Initiative – Báo cáo phát triển bền vững).

Tại buổi trao đổi, anh Minh Bảo đã giới thiệu về tổ chức và khung báo cáo của GRI, lợi thế cạnh tranh cũng như lợi ích về quản lý mà GRI có thể đem đến. Ngoài ra, anh còn chia sẻ về định nghĩa “Phát triển bền vững”. Theo anh, đây là tư duy, là suy nghĩ, chứ không phải là chính sách doanh nghiệp hay xu hướng phát triển nào. Tư duy phát triển bền vững cần được lồng ghép vào cách thức vận hành, chính sách phát triển từ góc độ mỗi cá nhân, từ đó mới có sức lan tỏa và ảnh hưởng đến nhóm cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội.

Khung báo cáo phát triển bền vững GRI xuất phát từ sáng kiến của UN 20 năm trước nhưng nay GRI là một tổ chức quốc tế độc lập, đặt tại Amsterdam, Hà Lan. GRI là một bộ đo lường được dùng như một bản báo cáo để các nhà đầu tư nhìn vào và đánh giá tính bền vững của doanh nghiệp. Bản báo cáo GRI hiện được sử dụng tại hơn 120 quốc gia khắp thế giới.

Những tác động xã hội thường khó đo lường, vì thế đối với doanh nghiệp xã hội (DNXH), báo cáo GRI sẽ giúp họ thể hiện tốt với các nhà đầu tư và từ đó được dùng như là một công cụ để các DNXH gây được quỹ từ các nhà đầu tư .

Để tìm hiểu thêm về Khung báo cáo phát triển bền vững GRI, bạn có thể truy cập vào link: https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/

4 mảng hoạt động chính của GRI bao gồm:

(i) Đưa ra bộ báo cáo & đánh giá tiêu chuẩn

(ii) Cân đối bối cảnh bền vững

(iii) Hướng dẫn & đào tạo doanh nghiệp làm ra bản báo cáo

(iv)Sử dụng kết quả bản báo cáo để cải thiện & tối ưu hóa hiệu suất doanh nghiệp

Ngoài ra, GRI còn đang tích cực triển khai chương trình Thương mại cạnh tranh do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ. Chương trình được tiến hành tại Việt Nam với 3 mục tiêu chính: Tăng khả năng làm báo cáo bền vững cho các doanh nghiệp; Tạo môi trường thuận lợi cho Báo cáo Bền vững và Thúc đẩy nhu cầu về sử dụng dữ liệu bền vững.

Leave A Comment