Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM

Tình nguyện viên – Thực tập sinh

TNV

Đơn vị công tác

Hoạt động tham gia

Phan Tuấn Quốc ASEAN@50 2015,

Waging Peace 2018

Philanthropy Roundtable 2018

PCD 2018

Trần Phúc Anh ASEAN@50 2015

OI 2018

23 TNV OI Marathon 2017
26 TNV Tịnh Yến 2017
12 TNV OI Marathon 2018
Nguyễn Đăng Hùng ĐH Kinh tế TP.HCM OI, PCD 2018
Ngô Triệu Khánh Ngọc Waging Peace 2018
Nguyễn Trương Nhật Nam Waging Peace 2018
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Waging Peace 2018
Phạm Tuấn Nam Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát Layout, dàn dựng PCD 2018
Dương Bảo Khánh Nhạc viện TP.HCM Không gian mở – PCD 2018
Nguyễn Lê Phú Thịnh HSIC – ĐH Huflit Không gian 3 – PCD 2018
Nguyễn Thị Phượng Ngôn ngữ học, ĐH Xã hội và Nhân văn Điều phối Hậu cần PCD 2018

OI Marathon 2019

Đặng Thị Thảo Nhi ĐH Tài chính Marketing Điều phối Hậu cần PCD 2018
Nguyễn Đình Thắng Hậu cần PCD 2018

OI Marathon 2019

Lễ ra quân “Ngày làm sạch rác thải nhựa 2019”

65 TNV thuộc các nhóm: Điều phối, Truyền thông, Lễ tân, Đón tiếp, Hậu cần, Dàn dựng, KG1, KG Mở PCD 2018
6 TNV Phiên dịch Việt – Nhật Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản OI Marathon 2019
Hồ Tri Ngọc Thịnh Đồng hành Văn hóa 2018, OI Marathon 2019
Trần Hoài Thương Đồng hành Văn hóa 2018, OI Marathon 2019
Ngô Lương Thanh Tùng Đồng hành Văn hóa 2018, OI Marathon 2019
Lê Khắc Quỳnh Vân Quan hệ quốc tế – ĐH Xã hội và nhân văn Web banner design
Ngô Ngọc Nga Quan hệ quốc tế – ĐH Xã hội và nhân văn Web banner design
Lê Minh Sơn Cử nhân tài năng – ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM Web design
12 TNV chăm sóc NKT Chương trình Hỗ trợ thân nhân NKT nặng

Thực tập sinh

Đơn vị công tác

Hoạt động tham gia

Anh-Xuan Rieber Paris Institute of Political Studies Tháng 6/2019
Phan Thục Anh ĐH Fulbright Việt Nam Từ tháng 04/2019