Hoạt động SGCI&T

TỌA ĐÀM – “HIỆN TRẠNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG VIỆC BIÊN DỊCH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VÀ HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM”

TỌA ĐÀM CLB BIÊN PHIÊN DỊCH SÀI GÒN SGCI&T

? Thời gian tổ chức: 9AM – 12AM, 27/06/2020

Thị trường biên dịch Việt Nam hiện nay đang hoạt động rất sôi nổi trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, v.v. Tuy nhiên, chưa có một phác họa toàn cảnh về sản phẩm và thị trường này, cụ thể về nhu cầu của thị trường (lĩnh vực nào, loại ấn phẩm nào cần nhất/thiếu nhất), đội ngũ biên dịch viên chuyên nghiệp hiện nay ra sao, chất lượng biên dịch như thế nào, đào tạo như thế nào để góp phần đáp ứng yêu cầu đó? Một bàn tròn để thảo luận các vấn đề trên là cần thiết cho tương lai chuyên nghiệp hóa của nghiệp vụ và thị trường này, phục vụ cho sự phát triển toàn diện và hội nhập của Việt Nam.

Quỹ HB&PT TP.HCM đề ra sáng kiến Câu lạc bộ Phiên dịch và Biên dịch Sài Gòn (SGCT-I) và dự kiến tổ chức Tọa đàm này như một sự xúc tác để các bên liên quan đến với nhau với mục đích như sau:

1️⃣ Đưa ra phác họa sơ nét về thị trường biên dịch Việt Nam hiện nay.

2️⃣ Đúc kết những vấn đề mà các bên tham gia công việc và thị trường này quan tâm nhất.

3️⃣ Tạo cơ hội nối kết các thành phần tham gia thị trường biên dịch, hướng đến một thị trường chuyên nghiệp hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển toàn diện, sự giao lưu tri thức và văn hóa của Việt Nam với thế giới.

ĐỐI TÁC VÀ ĐỐI TƯỢNG 

Ban tổ chức 

? Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM cùng với CLB Biên Phiên dịch Sài Gòn (SGCI&T)

? Nối kết với Nhóm biên phiên dịch Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội

Các tổ chức hỗ trợ

? Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.HCM

? Công ty biên dịch: STAR Việt Nam

Đối tượng tham gia

? Đại diện các nhà xuất bản và công ty sách

? Các công ty cung cấp dịch vụ biên dịch

? Các dịch giả kỳ cựu tại TP.HCM và Hà Nội

? Biên dịch tự do hoạt động tại TP.HCM

? Giảng viên, sinh viên ngành biên dịch tại TP.HCM

? Người đọc, đặc biệt các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, có điều kiện đánh giá chất lượng biên dịch tại TP.HCM và Hà Nội, kể cả người nước ngoài.

? Những người quan tâm ở TP.HCM và Hà Nội

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT SƠ BỘ

? Hiện nay là thời điểm phù hợp để các bên hành nghề (bên cung và bên cầu), bên đào tạo và người quan tâm ngồi lại với nhau để trao đổi thông tin, nhận xét và định hướng nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động và thị trường biên dịch.

? Các vấn đề trước mắt:

(1) đưa ra cảnh báo đối với tình trạng biên dịch thiếu chất lượng,

(2) phải hiệp lực để vận động công nhận biên phiên dịch là một nghề, đây là bước nền tảng để chuyên nghiệp hóa nghề này.

? Về trung và dài hạn: vận động thành lập hiệp hội ngành nghề cùng với tiêu chí đánh giá, chứng chỉ cho nghề biên dịch.

? Khi chưa có Hiệp hội nghề nghiệp, cần một bên trung lập đứng ra tổ chức kết nối: tập hợp những bên có lợi ích và vai trò liên quan (đào tạo, người làm nghề, NXB, công ty, tổ chức, cá nhân có nhu cầu về sản phẩm dịch) để đánh giá tình hình thị trường. HPDF sẵn sàng tham gia kết nối các bên để thực hiện sứ mệnh đóng góp cho xã hội.

Link đăng ký tham dự tại đây.

? Liên hệ đăng ký: Ms. Thảo – 0938.666.144 – thanhthao.hpdf@gmail.com