Những góc nhìn, Tin hoạt động khác của Quỹ

TS.NGUYỄN BÁ SƠN – Trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ về một số sự kiện liên quan đến Biển Đông ngày 17/05/2020 trên báo Tuổi Trẻ

Ngày 17/05/2020, TS. Nguyễn Bá Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam, Nguyên Đại sứ tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và Cộng Hòa Áo và là Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hòa Bình & Phát Triển TP.HCM đã trả lời phỏng vấn Báo Tuổi trẻ về các khía cạnh pháp lý của một số sự kiện liên quan đến Biển Đông trong thời gian gần đây.

Các bạn có thể tham khảo nội dung tại trang website của Hội Luật Quố tế Việt Nam: http://www.hoiluatquocte.org.vn/post/tra-loi-phong-van-cua-chu-tich-hoi-luat-quoc-te-viet-nam .